در فتنه ها چون بچه شتر باش که نه پشتی دارد و نه پستانی

ساخت وبلاگ
چکیده : عجب پسری ام من!                                از ما چه گریزید که ما بوالهوسیم                      ... با عنوان : در فتنه ها چون بچه شتر باش که نه پشتی دارد و نه پستانی بخوانید :

عجب پسری ام من!

                                از ما چه گریزید که ما بوالهوسیم
                                                                            ابلیس شکار آمده در تیر رسیم
                                سرخید به سیلی ستم ما را چه
                                                                       ما کرسی حق نشسته بر داد رسیم
                                                                                                                                                                                                      (صفایی)...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1396 ساعت: 11:41