کیست مرا یاری کند؟

ساخت وبلاگ
چکیده : شنبه 25 شهریور 1396 04:04 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی ... با عنوان : کیست مرا یاری کند؟ بخوانید :

شنبه 25 شهریور 1396 04:04 ب.ظنویسنده : محمدرضا صفایی


لعلی که دو صد فتنه به جام اندازد
                                                           لب تشنه جامی است که خون پالاید
                                      من زنده بدانم که ندانم چاره
                                                            کس نیست مرا کشته فدایش سازد
                                                                                                                                                                                        (صفایی)


Your browser does not support the audio element.
...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : چهارشنبه 29 شهريور 1396 ساعت: 21:41